Online CV

Med mange års erfaring inden for trafiksikkerhed og
tilgængelighed hjælper jeg dig og dit projekt godt på vej.

Om Luxenburger - luxenburger.dk

Jan Luxenburger

Født i 1975.

Civilingeniør.

Indehaver af Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik ApS.
Rådgivende ingeniørvirksomhed med speciale i trafiksikkerhed siden 2012.

Ansættelser

Vejdirektoratet 2007 – 2012

Trafiksikkerhedsmedarbejder i Vejcenter Midt- og Vestjylland, herunder udførelse af sortpletanalyser, strækningsanalyser, udvidet dødsulykkesstatistik, trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision af interne og eksterne projekter samt medlem af Vejdirektoratets interne trafiksikkerhedsnetværk. Projektledelse af mindre anlæg, herunder udførelse af rundkørsler, shuntspor og kanaliseringsanlæg.

Viborg Kommune 2007

Drift af belægninger, afmærkning, belysning og tavler.

Viborg Amt, Vejkontoret 2002 – 2007

Drift af belægninger, afmærkning, tavler, belysning og signaler. Udviklingsarbejde i forhold til forbedret vådrefleksion og holdbarhed af vandbaseret kørebaneafmærkning samt termoplast.

Foreningen Socialt Boligbyggeri – Grøn Guide i København NV 2001 – 2001

Lokalt agenda-21 arbejde, herunder miljøtrafikprojekter, 1:1 modellering og cykelfremmende tiltag.

Uddannelse og efteruddannelser

WeLearn 2018: Adfærdsdesign

VEJ-EU: Vejen som arbejdsplads trin II 2014.

VEJ-EU: Trafiksignaler – videregående 2012.

Implement: Faciliterings- og procesdesignuddannelsen 2012.

VEJ-EU: Tilgængelighedsrevisor 2011.

Vejdirektoratets interne projektlederuddannelse 2010.

VEJ-EU: Trafiksikkerhedsinspektion 2010.

VEJ-EU: Vejloven 2009.

VEJ-EU: Trafiksikkerhedsrevisor 2008.

DTU Lyngby: Civilingeniør, 2002.

Udvalgte referencer fra egen virksomhed

Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsrevision

Udførelse af 499 trafiksikkerhedsrevisioner og 104 tilgængelighedsrevisioner trin 1-5, af bl.a.: Krydsombygning Artillerivej / Axel Heides Gade, København for Sweco 2023.

Udbygning af raste- og samkørselspladser langs motorvejsnettet for Vejdirektoratet 2023.

Undervisning i trafiksikkerhedsrevision, Buenos Aires, for World Resources Institute 2022.

Bedre forhold for cyklister i Vendersgade, København for Sweco 2021.

Flere projekter omkring Thisted (Cold Hawaii Inland) for Thisted Kommune 2019 – 2021.

Etablering af ny skole og adgangsvej på Sluseholmen, København, for Viatrafik 2019.

Ombygning af rundkørsel Vestre Boulevard, Skive, for Vejdirektoratet 2017.

Ny bane over Vestfyn for Vejdirektoratet 2016.

6717 motorvej Aulum – Snejbjerg for Vejdirektoratet 2016.

TSI af udvalgte bygader i Bangkok Centrum, for World Resources Institute 2016.

Trafiksikkerhed i øvrigt

Udarbejdelse af kogebog om oversigtsforhold for Vejdirektoratet 2022 – 2023.

Analyse af dødsulykker på statsvejnettet for Vejdirektoratet 2021 – 2022 samt 2014 – 2016.

Dataanalyse af ene- og mødeulykker samt ulykker med vejarbejde, for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 2021.

Trafiksikkerhedsplan for Billund Kommune 2021.

Vejingeniør for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 2014 – 2017.

Vejingeniør for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker 2014 – 2017.

Trafikplanlægning

Trafikanalyse for Skjern Ringvej / Ånumvej, for Ringkøbing-Skjern Kommune 2023.

Trafiksikkerhedsfaglig rådgiver vedr. vejkantsbyer på Sydfyn, for Gustin Landskab A/S 2022.

Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsplan for Kibæk, for Herning Kommune 2021.

Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsfaglig rådgiver for områdefornyelse Hirtshals, for Sted Arkitekter 2021.

Trafiksikkerhedsfaglig rådgiver på byfornyelsesprojekter i Tinglev og Bolderslev, Aabenraa Kommune, for Gustin Landskab A/S 2020.

Trafiksikkerhedsfaglig rådgiver på helhedsplan for International School of Billund og Billund Plejecenter, for Gustin Landskab A/S og KIRKBI A/S 2019.

Udarbejdelse af kodeks for tilgængelighed i Ringkøbing, for Ringkøbing-Skjern Kommune 2019.

Udformning af ny Hans Jensensvej i Billund på baggrund af udviklingsplan for Billund Midtby, udført for Billund Kommune i samarbejde med COWI og SWECO 2018.

Sikre skoleruter i Ho Chi Minh City, Vietnam, for World Resources Institute 2017.

Medlemskaber

Medlem af vejregelgruppen Byernes Trafikarealer 2016 – 2023.