Udvalgte referencer

Se eksempler på nogle af de opgaver, som jeg har arbejdet med gennem årene.

01.
Trafiksikkerhedsrevision

Trafiksikkerhedsrevisioner trin 3 og 4 af rastepladser (udbygning af lastvognsparkering og ladeparker), for Vejdirektoratet 2023.

TSI af 10 km trafikveje i Buenos Aires, for World Resources Institute 2023

Trafiksikkerhedsrevisioner trin 1 for cykelpuljeprojekter i Vejen og Tønder Kommuner, 2023.

Trafiksikkerhedsrevision trin 2, 3 og 4 af krydsombygning og cykelsti på Ndr. Landevej, for Tønder Kommune 2022 – 2023.

Trafiksikkerhedsrevision af forsøgsprojekt på Ndr. Frihavnsgade, København, for Københavns Kommune 2022.

Trafiksikkerhedsrevisioner trin 3 af 5 cykelstiprojekter for Vejdirektoratet 2022.

Trafiksikkerhedsrevision af ny cykelsti på Brogade, Bjerringbro, for Viborg Kommune 2022

Trafiksikkerhedsrevision af buslommer og ramper ved Favrholm Station, for Rambøll 2022.

Trafiksikkerhedsrevision af nye hastighedszoner i Indre by, for Københavns Kommune 2021.

Trafiksikkerhedsrevision, udbygning af strækninger til 130 km/t, for Vejdirektoratet 2021.

Trafiksikkerhedsrevision, ombygning af Jernbanegade i Roskilde, for Roskilde Kommune 2021.

02.
Tilgængelighedsrevision

Tilgængelighedsrevision af ny adgang til Thisted Museum, for Thisted Kommune 2023.

Tilgængelighedsrevision af ny cykelsti på Gl. Randersvej, for Viborg Kommune 2023.

Tilgængelighedsrevision trin 4, Ny forplads ved Gadstrup Skole, for Roskilde Kommune 2022.

Tilgængelighedsrevision af ombygning af Gothersgade, for Københavns Kommune 2022.

Tilgængelighedsrevision af Bro18, SUndkrogsgade, for SLETH Arkitekter 2021.

03.
Vejingeniør for Havarikommissionen for Vejtrafikulykker

Konsulent for HVU på tema om blandt andet nat-, lastbil- og traktorulykker. Opmåling af ulykkessteder samt udarbejdelse af analysemateriale (grund- og fagbidrag, ulykkesudtræk og -analyse), statistik og temaanalyser i forbindelse med undersøgelse af alvorlige ulykker 2012 – 2021.

04.
Udvidet dødsulykkesstatistik (DUS)

Analyse af dødsulykker, herunder besigtigelse af ulykkessteder, udarbejdelse af ulykkesrapporter og databearbejdning i dødsuheldsdatabasen samt kvalitetssikring af ulykkesdata. Udført for Vejdirektoratet 2013 – 2015 samt 2021 – 2022. 

05.
Trafiksikkerhed generelt

Udvalgte referencer.

Kogebog om oversigtsforhold, for Vejdirektoratet 2022 – 2023.

Screening af fodgængerfelter incl. videoregistrering, for Viborg Kommune 2022.

Trafiksikkerheds- og tilgængelighedsplan for Kibæk By, Herning Kommune 2021.

Ændring af zoneskiltning i Varde midtby, for varde Kommune 2021.

Trafiksikkerhedsplan for Billund Kommune 2021.

Sortpletanalyse af 4 lokaliteter i København, for Vejdirektoratet 2020.

Håndbog om analyse af grå strækninger og temaanalyser i samarbejde med Trafikstil, for Vejdirektoratet 2017

Kogebog for Rabatsanering – håndbog om rabattens betydning for sikkerheden og anvendelse af rabatsanering som trafiksikkerhedstiltag for Vejdirektoratet 2016.

06.
Projektledelse

Projektleder for 2 stk. fase 1 trængselspletanalyser, for Vejdirektoratet 2023.

Etablering af dynamisk parkeringsvejvisning for Billund Kommune 2016.

Etablering af adgang for modulvogntog til 3 virksomheder i Billund Kommune 2016.

Etablering af nye cykelstiern på Nordmarksvej og Hans Jensens Vej, Billund Kommune 2016