Færdselsarealer for alle

Står du med udfordringer omkring tilgængelighed i dit projekt, hjælper jeg gerne med at finde den rette løsning.

Tilgængelighed på færdselsarealer

Tilgængelighedsbegrebet

Tilgængelighedsbegrebet (universelt design) inden for færdselsarealer har til formål at sikre, at dine vej- og færdselsarealer kan benyttes af alle – også personer med handicap. Fokus på tilgængelighed sikrer også, at dine arealer bliver mere brugervenlige for fx fodgængere med barnevogne eller klapvogne.

Særligt for personer med funktionsnedsættelser

Personer med handicap omfatter ”personer, der har langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre” (FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap, 2006, ratificeret af Folketinget 2009).

Tilgængelighed - luxenburger.dk

Tilgængelighedsrevision

En tilgængelighedsrevision er en uvildig og kritisk gennemgang af dit vejprojekt, udført efter principperne og anbefalingerne i vejregelhåndbogen Færdselsarealer for alle.

Principper

Gå til vejregelhåndbogen Tilgængelighedsrevision 

Tilgængelighed - luxenburger.dk

Processen omkring tilgængelighedsrevision

Som tilgængelighedsrevisor kan jeg indgå som uvildig i projektet helt fra planlægningsfasen til projektet er udført i marken.

Processen

Som certificeret tilgængelighedsrevisor gennemgår jeg dit projekt og kommer med anbefalinger til, hvordan tilgængeligheden i projektet kan optimeres. Sammen gennemgår vi problemstillinger og løsninger, og afslutter revisionen med et afhandlingsmøde, hvor beslutningerne bliver noteret i revisionsrapporten. På den måde kommer tilgængelighedsrevisionen også til at fungere som en logbog over, hvilke beslutninger der er truffet, og hvorfor.

Hvornår bør man lave en tilgængelighedsrevision?

En tilgængelighedsrevision anbefales som minimum på detailprojektniveau i alle projekter, hvor der forekommer fodgængere, dvs. by og bynære områder, anlæg med kollektiv trafik, turistområder, områder med særlige funktioner (fx centre, sundhedshuse, skoler mv).

Er tilgængelighed ikke dyrt?

Ofte kan der for små midler skabes bedre tilgængelighed, og et fokus på tilgængelighed behøver ikke at fordyre dit projekt. Som med trafiksikkerhedsrevision gælder det også her, at det er langt nemmere og billigere at foretage rettelser, inden projektet er bygget.

Tilgængelighed generelt

Indimellem står man over for særlige udfordringer, hvor man på grund af omgivelser, konstruktioner eller andre forhold kan have svært ved at finde en god løsning på tilgængelighed. Du er altid velkommen til at kontakte mig for et godt råd eller en vurdering af en konkret løsning.