Persondata- og privatlivspolitik

For Luxenburger Trafiksikkerhed & Vejteknik ApS

PERSONDATA- OG PRIVATLIVSPOLITIK

For virksomheden Luxenburger Trafiksikkerhed og Vejteknik ApS.

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Jan Luxenburger
Adresse: Bredgade 6, 8870 Langå
CVR: 38719688
Telefonnr.: 22 95 77 97
Mail: jan@luxenburger.dk
Website: www.luxenburger.dk

Luxenburger Trafiksikkerhed og Vejteknik er dataansvarlig for de oplysninger, som vi indsamler om dig. Vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af personoplysninger, kan du gøre det på: jan@luxenburger.dk

Behandling af persondata

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. For at være kunde hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig: Navn, e mail, betalingsoplysninger, firmanavn, telefonnummer og yderligere e-mail signaturoplysninger. Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag: Samtykke, opfyldelse af kontrakt, retslig forpligtelse, interesseafvejning.
For at være leverandør og samarbejdspartner hos os, er det nødvendigt, at vi indsamler følgende personoplysninger om dig: Navn, e-mail, betalingsoplysninger, firmanavn, telefonnummer og yderligere e mail signaturoplysninger. Disse oplysninger indsamles baseret på følgende retsgrundlag: Samtykke, opfyldelse af kontrakt, retslig forpligtelse, interesseafvejning.
Hvis du ikke ønsker at vi behandler disse oplysninger, kan det være problematisk at opretholde og imødekomme eventuelt indgåede aftaler.
Når du benytter vores website www.luxenburger.dk indsamles der ikke informationer.

Privatlivspolitik ifm. rekruttering

Virksomheden har ingen ansatte ud over ejer Jan Luxenburger. Virksomheden rekrutterer på nuværende tidspunkt ikke.
Ved uopfordrede ansøgninger gemmes ansøgning og bilag max i 6 måneder, hvorefter det slettes. Hvis ansøgning og bilag gemmes i mere end 6 måneder, indhentes særskilt samtykke hos kandidaten.

Sikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Personoplysninger om kunder indsamles til følgende formål:

Behandling af dit køb og levering af vores ydelse Administration af din relation til os.

 

Personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere indsamles til følgende formål:

Behandling af vores køb/ydelser
Administration af din relation til os.

Dataminimering

Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Ajourføring af data

Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at data ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Generelt slettes oplysninger om kunder når de ikke længere ønsker at blive kontaktet, eller 2 år efter sidste kontakt. Oplysninger om leverandører og samarbejdspartnere, slettes 2 år efter sidste handel.

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it løsninger og backup. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål. I relevante tilfælde videregives data til banker og inkasso.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne privatlivspolitik.

Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet.

Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Her har du også mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.